Ochrana Osobních Údajů

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsme společnost EU electro s.r.o, se sídlem Záhradnícka 46/A, Bratislava - městská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika, IČO 52 521 583, zapsaná v obchodním registru Mestského súdu v Bratislava I, a jsme správcem Vašich osobních údajů.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těmto údajů, poskytujeme následující informace.

KDO JE PROVOZOVATEL

Provozovatel, který určil účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů je společnost EU electro s.r.o, se sídlem Záhradnícka 46/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika, IČO 52 521 583, zapsaná v obchodním registru Mestského súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vložka Vložka číslo:  139251/B.

Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +421 940 952 904, písemné na adrese Záhradnícka 46/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika, nebo  emailem info@elektro21.sk

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Minimalizujeme rozsah osobních údajů, které zpracováváme tak aby postačovali na kvalitní plnění služeb, které od nás očekáváte, abychom splnili zákonné povinnosti, a tak abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme jako osobní údaje našich zákazníků, tak i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, kterými jsou Vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, případně IČO, pokud jste podnikatel – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo, nebo kontaktní adresa.
 • Informace o využívání našich produktů a služeb, o produktech které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup. Informace o využívání našeho e-shopu, informačního newlesttra a podobně.
 • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, případně jinou komunikaci s Vámi v elektronické, nebo písemné podobě.
 • Transakční údaje, především informace o Vašich platbách a platebních metodách.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavřením kupních smluv, kterých předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavovaní faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesláním zboží na zvolenou adresu a podobné.

Pro řádné splnění všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, správy registrací, či vybavovaní reklamací a stížností. V některých případech je potřebné osobní údaje zpracovat i na účely soudních sporů a mimosoudního vymáhaní pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme i na účely informovaní o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, jenom na základě právních základů případných když:

 • je zpracovávání osobních údajů nevyhnutné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a Vy jste smluvní stranou, nebo jste nás požádali o vykonávání opatření před uzavřením smlouvy (například registraci do e-shopu),
 • nebo je zpracování Vašich osobních údajů nevyhnutelné v rámci našeho oprávněného zájmu, který sledujeme a s ním je především nabídka a prodaj zboží a služeb našim zákazníkům,
 • nebo jste nám udělili Váš souhlas na jeden, nebo víceré účely. Ty můžou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb, nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku Vaším očekáváním.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Vaše osobní údaje mohou byt při zpracování poskytnuté následujícím kategoriím příjemců:


Kurýrské a přepravní společnosti

 • DHL Express ( Slovakia), spol. s r.o., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 820 01, IČO: 31 342 876
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498
 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217
 • Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01  Bratislava, IČO: 48 136 999 
 • Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01  Zvolen, IČO: 46 489 592

 

DOBA USCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 • V případě souhlasu dotknuté osoby, budeme Vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvíc však 24 měsíců od jeho udělení.
 • V případě oprávněného zájmu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, která je opodstatněná vzhledem k životnímu cyklu zakoupeného produktu, nebo služby, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.
 • V případě plnění smlouvy budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po které trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek
 • V případě plnění zákonné povinnosti, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukladá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 roků.

VAŠE PRÁVA JAKO DOTKNUTÝCH OSOB

Při zpracování Vašich osobních údajů jsme připravení vykonávat Vaše práva.

 • Máte právo na přístupu ke svým osobním údajům, jako i právo vědět na jaký účel jsou zpracované, kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů, jaká je doba zpracovávání.
 • Máte právo na opravu, pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné, nebo se změnili, kontaktujte nás, opravíme je.
 • Máte právo na odstranění osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracované nezákonně.
 • Máte právo namítat, jak zpracováváme Vaše osobní údaje na účely přímého marketingu. Na základě námitky Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat.
 • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracované na základě souhlasu, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracovávání založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo na omezení zpracovávání, pokud si přejete, budeme údaje zpracovávat jenom na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.
 • Máte právo na přenosnost údajů, pokud si přejete přenést Vaše údaje k jinému provozovateli, poskytneme Vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické, nebo zákonné překážky.
 • Máte právo namítat, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na účely přímého marketingu. Na základě námitky Vaší osobní údaje přestaneme zpracovávat

Máte právo podat stížnost dozornému orgánu, kterým je Úrad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A JAK MŮŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIT

Pro online podaní žádosti o výkon práv dotknuté osoby můžete použít formulář v části infocentrum

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vaše práva můžete též uplatnit zavoláním na telefonní číslo +421 940 952 904, písemně na adrese Záhradnícka 46/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika, alebo  e-mailom info@elektro21.sk

Na Vaši žádost odpovíme bezplatně v lhůtě do 30 dní. V případě složitostí, nebo velkého počtu žádostí jsme oprávnění touto lhůtou prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme Vás o tom, i o důvodech informovat. 

V případě opakované žádosti jsme oprávnění účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

Poštovné zdarma

při nákupu nad 2000kč

Záruka

Servis nebo výměna

14 denní garance

vrácení peněz

Odborná montáž

podpora a poradenství