VRÁCENÍ ZBOŽÍ, ZÁRUČNÍ DOBA, REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO NA INTERNETĚ

 1. Záruční doba začne plynout ode dne převzetí zboží, jeho délka je 24 měsíců v případě fyzických osob - nepodnikatelů, v případě podnikatelů s platným IČO se řídíme Obchodným zákoníkem, záruční doba je 12 měsíců.
 2. Adresa spoločnosti ELEKTRO 21 s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava, Česká republika neslúži ako adresa pre vrátenie tovaru a reklamácie.
 3. Adresa pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě a reklamace je: ELEKTRO 21 s.r.o., Na Luhu 803/20, 72000 Ostrava.
 4. Pokud máte v blízkosti naši provozovnu internetového oddělení, přineste zboží k nám. Nezapomeňte sebou přinést fakturu, která slouží jako záruční list, nebo záruční list jak byl vydaný. V případě, že nemáte možnost doručit reklamované zboží osobně, zašlete zboží na adresu Poľná 284/33, 95621 Jacovce.
 5. Zásilku doporučujeme pojistit a posílat doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.
 6. Zboží může byt použitý za účelem zjištění jeho povahy a vlastnosti; avšak nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebování. Je potřebné myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu. Kupující je povinný nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniknutou škodu na zboží (např. neúplný obsah, opotřebovaný nebo znečistěné zboží apod.). Účtování těchto poplatků přejděte, jako zboží uvedené do původního stavu sami (očistění, zkompletování, správné zabalení apod.).
 7. Pokud servisné středisko reklamaci odůvodněně nezamítne, závady budou v záruční době bezplatně odstraněné a výrobek bude dodaný zpět k Vám.

Pokud Vám vznikne právo na zrušení kupní smlouvy, obraťte se se žádostí na nás.

CO S NEPOTVRZENÝM ZÁRUČNÍM LISTEM PŘI NÁKUPĚ PŘES INTERNET?

Při nákupu přes internet dostanete spolu s tovarem i daňový doklad (fakturu) a nepotvrzený záručný list (pokud se ke zboží bežne dodává, v opačném případě slouží na prokázání záruky daňový doklad). Záruční listy dopředu nepotvrzujeme, z důvodu možnosti vrácení zboží zákazníkem do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 1. Záruční list Vám potvrdíme, pokud nastane problém se zbožím. Nemusíte se obávat žádných komplikací. Pokud budete potřebovat reklamovat zboží, záruční list je možné potvrdit podle postupu nižší po dobu celé záruční doby zboží. Tato možnost vyhovuje většina zákazníků.

Postup pro potvrzení záručního listu (při reklamaci nebo 14 dní ode dne převzetí zboží):

 1. Záruční list si můžete nechat potvrdit tam, kde jste zakoupili zboží. Nezapomeňte sebou přinést fakturu a dodací list.
 2. Potvrzení záručního listu je možné i poštou, zaslaním originálu záručného listu, kopie faktury a dodacího listu na adresu nižší. Záručný list Vám potvrdíme a zašleme na Vašu poštovní adresu. Adresa pro potvrzení záručních listů výrobků, které byli koupené přes webovou stránku elektro21.cz

Po dobu záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumenty a návody oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem nebo dokladem o zaplacení, který slouží jako záruční list. Všechny záruční opravy jsou v případě, když do času jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle nižší uvedených podmínek, bezplatně.

Nárok na bezplatnou záruční opravu kupujícímu zaniká:

 • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 • uplynutím záruční doby zboží,
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 • používaním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním starostlivosti o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR,
 • poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 • zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 10 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Prodávající je povinný vybavit reklamaci a ukončit reklamační konání jedním z následujících způsobů:

 1. odevzdáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

O výsledku reklamace bude kupující informovaný bezprostředně po ukončení reklamačního konání telefonicky a zároveň mu bude doručený prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol.

ELEKTRO 21 s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava, Česká republika


Poštovné zdarma

při nákupu nad 2000kč

Záruka

Servis nebo výměna

14 denní garance

vrácení peněz

Odborná montáž

podpora a poradenství